NAŠE SPOLEČNOST

Společnost Měření dodávek plynu, a.s. byla založena v roce 2009 jako 100 % dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. a je také členem koncernu Pražská plynárenská, a.s. Jde tedy o relativně novou společnost, avšak vzhledem k tomu, že do ní byly převedeni zaměstnanci ze společnosti Prometheus, energetické služby, s.r.o. a také ze společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., má společnost bohaté zkušenosti s činnostmi v oblasti plynárenského měření a metrologie – osazování a výměny všech typu plynoměrů, zajišťování přenosů dat o odběrech plynu, servis přepočítačů množství plynu, vedení evidence dat o zákaznících a jejich verifikace atd. Vedle těchto standardních činností v oblasti měření plynu bude také společnost nově zajišťovat systematický výzkum v oblasti příčin vzniku ztrát plynu, jejich vyhodnocování a realizace opatření, které povedou k jejich snižování.

Uvedené služby je společnost schopna poskytovat nejen pro plynárenství na území hl. m. Prahy a prakticky i pro ostatní plynárenské distribuční společnosti na území celé České republiky a také i pro zákazníky – odběratele zemního plynu.

Společnosti koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Obchodní rejstřík on-line